Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

- en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017

Det övergripande syftet med denna rapport är att kartlägga den vuxna befolkningens användning och negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak med fokus på förekomsten av beroendeproblem och utsatthet för andras ANT-användning. Utöver att beskriva situationen för 2017 studeras även om det har skett några förändringar sedan år 2013.

Datainsamlingen genomfördes genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till befolkningen i åldern 17–84 år. Totalt deltog 15 551 personer 2013 och 11 514 år 2017, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,1 respektive 44,3 procent.

Beställ

Rapport 174

Pris: 110,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan