Föräldrar i missbruks och beroendevård

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar

Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn.

Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter. 

Detta är den tredje studien som baseras på data som samlades in i september 2012 från föräldrar i missbruks- och beroendevården runt om i hela landet. Huvudfokus i föreliggande studie har varit föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av sitt föräldraskap.

Beställ

Rapport 147

Pris: 50,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan