Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak

Sedan 1971 har det årligen genomförts skolundersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 i Sverige.

Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I denna studie, som baserar sig på svar från elever som gick i årskurs 9 åren 2010, 2011 och 2012, tittar vi närmare på sambanden mellan föräldrars och barns tobaksvanor.

Pressmeddelande

Ny rapport:  Tydliga samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk