Spel om pengar bland unga

Detta är den tredje rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger.

Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN, i detta fall undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Denna rapport beskriver utvecklingen av spel om pengar bland skolungdomar under perioden 2000-2018.

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning. Fördjupningarna är i regel tänkta att baseras på befintliga material som samlats in av CAN.