Marknadsföring av alkohol i sociala medier

Detta är den fjärde rapporten i CAN:s fokusserie. Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser.

I samarbete mellan CAN och Helsingfors Universitet har marknadsföring av alkohol via sociala medier undersökts. Alkoholproducenters konton i sociala medier följdes under januari 2014, 2016 och 2017.

CAN:s fokusrapport 04 beskriver särskilt  de svenska förhållanden.

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning. Fördjupningarna är i regel tänkta att baseras på befintliga material som samlats in av CAN.