Undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser

Vad är CAN?

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Undersökningar och rapporter

CAN har stora och återkommande mätningar med hög tillförlitlighet. Här är några av våra stora undersökningar och rapporter.

CAN:s nationella skolundersökning – rikstäckande enkätundersökning skolår nio och tvåan på gymnasiet. Ca 10 000 elever svarar varje år. Startade 1971.

Monitormätningarna – ca 18 000 vuxna svarar varje år. Totalt har ca 350 000 personer svarat sedan 2000.

ESPAD – del av europeisk undersökning av skolelevers drogvanor.

Vanor och konsekvenser – Frågeundersökning bland vuxna.

Futura01 – följer 6 000 personer födda 2001.

Via CAN:s rapporteringssystem om droger inhämtas två gånger per år information från Sveriges samtliga sju polisregioner gällande narkotikapriser och förekomst av nya droger i regionen.

Forskning

CANs återkommande undersökningar är en rik källa för forskning. Denna forskning bedrivs vid olika lärosäten men även på CAN, då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. I den forskargrupp som är knuten till CAN ingår ca 15 personer.

Läs mer om forskningen

Drugsmart.se

Drugsmart är CAN:s webbplats för unga om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. På drugsmart.se finns kunskapssidor, artiklar, besvarade frågor och tips om var det finns hjälp och stöd. Det går även att skicka in anonyma frågor.

Gå till Drugsmart.se

KULA

Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet
CAN erbjuder stöd till län och kommuner bland annat genom kartläggning av ANDT-situation och organisation av det förebyggande arbetet.

LÄS MER OM KULA

Utbildningar och öppna arrangemang

CAN anordnar utbildningar på grundläggande till avancerad nivå. Vi genomför regelbundet frukostseminarier som webbsänds samt konferenser på olika platser i landet, ofta i samarbete med andra samhällsaktörer. CAN kan även erbjuda uppdragsutbildningar.

SE HELA KALENDARIET