Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I denna studie, som baserar sig på svar från elever som gick i årskurs 9 åren 2010, 2011 och 2012, tittar vi närmare på sambanden mellan föräldrars och barns tobaksvanor.

Senast reviderad: 2013-03-23

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2013-4