Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2013

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.
Författare: Isabella Gripe
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Så görs CAN:s skolundersökning

En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi Inför 2012 års drogvaneundersökning bland skolelever genomfördes en omfattande revidering av formuläret. I samband med detta sågs även datainsamlingsprocessens över.
Författare: Isabella Gripe
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Reviderad enkät 2012

– En analys av resultatskillnaderna Huvudsyftet med analysen av 2012 års split-half var att undersöka om formulärbytet lett till resultatskillnader.
Författare: Jonas Raninen, Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Vad är en prilla?

En pilottestning av CAN:s nationella drogvaneenkät Drogvaneundersökningen bland skolungdomar har pågått i över 40 år och sedan 1986 ansvarar CAN för denna, på uppdrag av Socialdepartementet. Under årens lopp har skolundersökningsformuläret genomgått flera förändringar och 2012 års revidering får räknas till en av de största. Ett ordentligt för- och efterarbete sågs inte bara som en nödvändighet utan även som en chans till ökad kunskap om tankar och resonemang hos de ungdomar undersökningen riktar sig till. En förkortad version av denna rapport finns även inkluderad som metodbilaga i Skolelevers drogvanor 2012.
Författare: Isabella Gripe, Pia Kvillemo, Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2012

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.
Författare: Håkan Leifman
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen