Syftet med rapporten är att ge en metodologisk beskrivning av hur CAN:s årliga drogvaneundersökning genomförs från ax till limpa. Rapporten beskriver de olika stegen i datainsamlingen och hur svaren sedan bearbetas.

Senast reviderad: 2013-03-23

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2013-3