Data avser åren avser 2012 och 2013 vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda gymnasieenkäter. Vissa analyser har också genomförts på skoldata från undersökningarna i årskurs 9.

Senast reviderad: 2013-04-26

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2013-5