Drug-related deaths in Sweden

– Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns

Denna rapport ger en närmare beskrivning av narkotikarelaterad dödlighet i Sverige.

Rapporten utgör ett underlag för ett expertmöte i Stockholm i september 2016, som en del av ett projekt om narkotikarelaterad dödlighet initierat EU:s narkotikamyndighet EMCDDA.

This report provides a detailed description of drug-related mortality in Sweden. The report provides a basis for an expert meeting in Stockholm in September 2016 as part of a project on drug-related mortality initiated by EU drugs agency EMCDDA.

Beställ

Rapport 158

Pris: 95,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan