Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de?

Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger

Analyserna har genomförts på data från CAN:s årliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets år 2.

Data avser åren avser 2012 och 2013 vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda gymnasieenkäter. Vissa analyser har också genomförts på skoldata från undersökningarna i årskurs 9.

Pressmeddelande

Ny rapport: Nätdrogsanvändare inte vem som helst