I rapporten redovisas tobaksanvändningens omfattning i befolkningen och i olika grupper i befolkningen. Här redovisas också uppgifter om hur tobaken anskaffats och skattningar har gjorts för hur stor del av den anskaffade tobaken som utgörs av beskattad tobak och hur stor del som anskaffas vid utlandsresor och genom köp av smuggeltobak. I årets rapport redovisas också uppgifter om användningen av e-cigaretter. Detta är första gången som sådana uppgifter, hämtade från en svensk nationell undersökning i den vuxna befolkningen, publiceras. En annan nyhet är att en tabellbilaga i Excel publiceras här på CAN:s webbplats. Denna bilaga innehåller fler detaljerade resultat och tidsserier jämfört med vad som tidigare har presenterats.

Senast reviderad: 2018-11-08

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2018-2