Nedan har vi samlat tips på mer läsning om dessa ämnen:

Skolelevers drogvanor 2020
https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2020/

Ungas frågor och svar
https://www.can.se/publikationer/ungas-fragor-och-svar/

Fokusrapport 6: Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop?
https://www.can.se/publikationer/ungas-riskuppfattning-och-bruk-hanger-det-ihop/

Fokusrapport 7: Upp till var och en?
https://www.can.se/publikationer/upp-till-var-och-en/

Fokusrapport 8: Ung i en tid med minskat drickande
https://www.can.se/publikationer/ung-i-en-tid-med-minskat-drickande/

Are changes in drinking related to cannabis use? (vetenskaplig artikel)
https://www.can.se/publikationer/are-changes-in-drinking-related-to-changes-in-cannabis-use-among-swedish-adolescents-a-time-series-analysis-for-the-period-1989%e2%88%92-2016/

Artiklarna i DN (bakom betalvägg):
https://www.dn.se/insidan/varfor-dricker-unga-mindre-och-har-en-annan-substans-ersatt/
https://www.dn.se/insidan/sa-pratar-du-med-dina-barn-om-alkohol-och-droger/

Fler artiklar om CAN i media

CAN i media
Senast reviderad: 2021-06-11