Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

I rapporten redovisas uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet och bland ungdomar. Dessutom redovisas uppgifter om självrapporterad alkoholkonsumtion uppdelat på kön och olika åldersgrupper i befolkningen.

Alkoholkonsumtionen låg under 2015 på ungefär samma nivå som 2014. Under 2015 uppgick konsumtionen till 9,17 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre jämfört med 9,28 under 2014, en minskning med drygt 1 %. Under de senaste tio åren har dock konsumtionen minskat med 11 %. 

De undersökningar som används är Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013, samt CAN:s skolundersökningar som pågått sedan 1971.

Beställ

Rapport 160

Pris: 95,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan