Skolelevers drogvanor 2003

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2 samt vartannat år även i åk 6.