Läkemedel i missbruksmiljöer 2012

Situationen enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna

CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år.

År 2012 infogades även frågor om förekomst av narkotikaklassade läkemedel och  rapportörerna ombads ange vilka läkemedel de uppfattade förekom i störst omfattning i missbrukssyfte i regionen. Syftet med denna rapport är att redovisa denna information och därmed bidra med kunskap om vilka typer av läkemedel som förekommer på den svenska missbruksmarknaden.