Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2002

Detta är CANs årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen.

Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.