CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD)

Tendenser under våren 2004

CAN följer sedan 1985 drogsituationen i landet med hjälp av ett regionalt rapporteringssystem som omfattar rapportörer från bl a polisen, kriminalvården, socialtjänsten och frivilligorganisationer.