För att studera förändringar i de två delmängderna i de olika områdena och de olika grupperna har den aktuella tioårsperioden 2009-2018 delats upp i två femårsperioder, 2009-2013 och 2014-2018. Den andra perioden, 2014-2018, används även för att studera eventuella skillnader mellan de olika områdena eller grupperna.

I rapporten framgår det att mängderna resandeinförd alkohol och köp av smugglad alkohol skiljer sig åt relativt kraftigt mellan olika geografiska områden och mellan olika grupper av befolkningen. Både resandeinförsel och köp av smugglad alkohol är till exempel mer omfattande i södra Sverige jämfört med i norra delarna av landet. Köp av smugglad alkohol är vanligare bland yngre än bland äldre och speciellt bland yngre män. Den smugglade alkoholen är dessutom betydligt vanligare bland högkonsumenter än bland övriga konsumenter.

Senast reviderad: 2020-01-07

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-308-9 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2019-13