De oregistrerade delarna fångas upp av en frågeundersökning bland svenskar som kontinuerligt genomförs av CAN. För att beräkna den totala konsumtionen på detta sätt görs vissa antaganden och olika beräkningar. I den här rapporten beskrivs denna metodik i tekniska termer och med statistiska och matematiska uttryck. Rapporten är skriven på engelska.

Senast reviderad: 2019-05-23

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-298-3 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2019-5