Denna rapport är en viktig del för att säkra kvaliteten på Monitormätningarna. Delar av de resultat som presenteras i rapporten har legat till grund för införandet av en ny viktningsmodell.

Senast reviderad: 2021-06-15

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-327-0 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2021-6