Under 2017 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till drygt 9,0 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är på samma nivå som under 2016.

Under de senaste tio åren har dock alkoholkonsumtionen sjunkit med åtta procent, det vill säga mellan åren 2008 och 2017. Den registrerade försäljningen ligger i stort sett på samma nivå som för tio år sedan. Systembolaget har ökat sin försäljning medan folkölsförsäljningen har sjunkit relativt kraftigt. Även restaurangförsäljningen uppvisar en viss minskning under perioden.

Den oregistrerade konsumtionen har minskat, vilket framförallt beror på att resandeinförsel och köp av smugglad alkohol har sjunkit, medan hemtillverkningen har ökat under de senaste tio åren.

Senast reviderad: 2018-09-07

Författare

Om publikationen

ISBN

97-7278-285-3

URN

urn:nbn:se:can-2018-6