Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 1999

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 1999 års undersökning deltog 3 766 elever i årskurs 6 och 5 198 i årskurs 9. Bortfallet var 7 respektive 14 procent.
Författare: Barbro Andersson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen

Mönstrandes drogvanor 1999

Ungdomars erfarenheter av olika beroendeframkallande medel ägnas ofta stort intresse, såväl i Sverige som utomlands. I många länder genomförs därför undersökningar om ungdomars drogvanor. I ett internationellt perspektiv är den svenska mönstringsundersökningen emellertid unik, dels för att den genomförts under en mycket lång tidsperiod och dels p g a det stora antalet medverkande.
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika
Läs publikationen