Narkotika kom att uppfattas som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige under andra hälften av 1960-talet och från militärt håll uppstod då intresse att undersöka drogvanorna bland de mönstrande. Redan 1967 började Militärpsykologiska institutet (MPI) genomföra studier, dock begränsade till vissa geografiska områden. Sedan 1970 har undersökningarna omfattat
samtliga mönstrande, och med 1999 års studie inräknad har sammanlagt drygt 1 200 000 personer deltagit.

Senast reviderad: 2019-12-19

Författare