Denna del har genomförts som en registerstudie där befintliga data analyserats för att kunna belysa en eventuell sådan koppling. Datamaterialet har hämtats från den s k Sociala Databasen, som finns vid Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum (EpC)2, där data från ett antal olika register samlats och länkats samman.

Senast reviderad: 2019-12-19