Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig?

En jämförelse av dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och 2020 Ser alkoholkulturen annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut för fem år sedan? Det studeras i den här rapporten. Utifrån två befolkningsundersökningar gjorda bland vuxna 2015 respektive 2020, jämförs bland annat konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen

Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik Den här rapporten är resultatet av CAN:s medverkan som Sveriges representant i EUprojektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm). INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Johan Svensson, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen