CAN:s nationella skolundersökning innehöll i år extra frågor kring psykosomatiska besvär och hur man påverkats av pandemin. Undersökningen besvarades av 4020 elever i gymnasiets år 2.

– De allra flesta i undersökningen anger att de påverkats av pandemin på ett eller annat sätt, säger Martina Zetterqvist som är utredare hos CAN och en av författarna till rapporten. Flickorna uppgav oftare än pojkarna att de påverkats.

Studien visar att nästan en fjärdedel (23 procent) har upplevt ökad oro i stor utsträckning och 8 procent hade i stor utsträckning upplevt mer konflikter eller bråk hemma.

De som hade påverkats mycket av pandemin hade också upplevt mer psykosomatiska besvär. Däremot hade gruppen gymnasieelever i stort inte mer psykosomatiska besvär jämfört med 2018.

Det visade sig även finnas en koppling mellan hur mycket man påverkats av pandemin och användning av tobak, alkohol och narkotika.

– Vi kunde se att ju mer en elevs fritid och umgänge hade begränsats under pandemin, desto lägre var alkoholkonsumtionen och sannolikheten för att ha rökt. Samtidigt såg vi att dom som påverkats negativt av pandemin hade använt narkotika i större utsträckning, säger Martina Zetterqvist.

Senast reviderad: 2021-10-28