En ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) behandlar frågan om huruvida alkoholkulturen ser annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut för fem år sedan. Frågor har bland annat ställts angående stöd hos svenskarna för olika restriktioner kring alkohol.

Rapporten baseras på två befolkningsundersökningar gjorda bland vuxna 2015 respektive 2020 då frågorna ställdes från februari till maj. Bland annat jämförs i rapporten konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik.

Över 60% instämmer i att alkoholreklam ska vara förbjudet och att stat och myndigheter har ansvar för att människor inte skadas.

– I vissa avseenden ser vi till och med ett ökat stöd för restriktioner, exempelvis gällande uppfattningen att det bör finnas begränsningar i hur sent på kvällen alkohol ska få köpas, säger Erica Sundin som är utredare på CAN och en av rapportförfattarna.

– Stödet för en restriktiv alkoholpolitik är dock ungefär detsamma 2020 som det var 2015, fortsätter Erica Sundin.

Män mellan 18 och 29 år är den grupp i samhället som står för den största alkoholkonsumtionen. Här syns en förändring.

– Studien visar att kraftig berusning bland män mellan 18-29 år har minskat. Det handlar om tillfällen då man druckit så mycket att man vinglade eller pratade sluddrigt, säger Erica Sundin.

– Den här förändringen ser vi inte bland andra grupper, fortsätter Erica Sundin.

Samtidigt har det blivit ovanligare att kvinnor rapporterar negativa konsekvenser av alkoholkonsumtionen hos någon person i deras liv. Det har däremot i vissa avseenden blivit vanligare att kvinnor uppger problem på grund av egen alkoholkonsumtion.   Dock är det fortfarande fler män än kvinnor som anger problem på grund av egen alkoholkonsumtion.

 

Senast reviderad: 2020-11-27

Frågor besvaras av