Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

I rapporten redovisas uppgifter om hur anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet har utvecklats under åren 2001-2016 och bland ungdomar under åren 2012-2016.

Alkoholkonsumtionen i befolkningen som helhet fortsätter att minska. Under 2016 var konsumtionen 9,04 liter vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med året innan. Under de senaste tio åren har konsumtionen minskat med 8 %. 

Bland skolungdomar har konsumtionen minskat kraftigt under en längre tidsperiod. Under perioden 2012-2016 har dock andelen smugglad alkohol ökat i den gruppen.

De undersökningar som används är Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013, samt CAN:s skolundersökningar som pågått sedan 1971.

Beställ

Rapport 167

Pris: 95,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan