Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2004

Rapporten behandlar narkotikaprisutvecklingen 1988–2004 och bygger delvis på en artikel som publicerats i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika nr 2/3 från 2004 där Daniel Svensson var medförfattare.

Den bygger även till stora delar på ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2003”, utgiven i CANs rapportserie (Guttormsson 2004), och inte minst på tabellbilagan från denna rapport som inkluderats här och uppdaterats med de senaste siffrorna.