Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2004

Detta är en årlig översikt över främst alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Rapporten bygger på CAN-undersökningar men inte minst på ett antal andra källor.