CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD)

Tendenser under våren 2005

CAN följer sedan 1985 drogsituationen i landet med hjälp av ett regional rapporteringssystem som omfattar rapportörer från bl a polisen, kriminalvården, socialtjänsten och frivilligorganisationer.