CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD)

Tendenser under våren 2003

Nya droger våren 2003 droger och som inte rapporterats tidigare är Fentanyl, 5 MeO-DMT, Salvia divinorum, Tetrahydrofuran och POP.

Preparat som rapporterats tidigare, men är nya på orten är A2, Butandiol, DXM, Metamfetamin, Efedrin, Subutex (illegal) och Argyreia Nervosa .