Varför dricker svenskar alkohol? – Ny studie

2018-12-05

Svenskar dricker oftast för att ha roligt och för att höja stämningen på fester och andra sociala tillställningar. Inom Europa sticker Sverige ut med den näst högsta andelen som motiverar sitt drickande med att ”bli full”.

Detta framkommer i en ny rapport som släpps idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Rapporten ”Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige – om dryckesmotiv, dryckeskontext och anhörigproblematik" utgår från data som ingick i EU-projektet RARHA-SEAS.

– I Sverige är det vanligast att dricka för att uppnå eller förstärka positiva känslor och för att höja stämningen i sociala sammanhang medan det är betydligt mer sällsynt att dricka för att lindra olika typer av problem eller för att inte känna sig utanför, säger Jonas Landberg, forskare vid CAN och en av författarna bakom rapporten.