De oregistrerade delarna fångas upp av en frågeundersökning bland svenskar som kontinuerligt genomförs av CAN. För att beräkna den totala konsumtionen på detta sätt görs vissa antaganden och olika beräkningar. I den här rapporten beskrivs denna metodik i tekniska termer och med statistiska och matematiska uttryck.

Vid årsskiftet 2019/2020 genomfördes några metodologiska förändringar i undersökningen. Det innebar bland annat att ett nytt viktningsförfarande användes. I den här uppdaterade versionen av rapporten beskrivs det nya viktningsförfarandet och hur estimat baserade på den äldre metodologin länkas till den nya.

Rapporten är skriven på engelska.

Senast reviderad: 2022-02-03

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-336-2 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2022-1