Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Nationell fördjupning

– Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Ett arbetsmaterial för att komma vidare KUNSKAP TILL PRAKTIK SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik. Du kan inte längre låna inspelade föreläsningar i föreläsningsserien Kunskap till praktik från CAN. Tyvärr finns inte publikationen för nedladdning.
Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Ungas frågor om alkohol och droger 2012

CAN har tagit fram en trycksak med tio vanliga frågor och svar om alkohol, cannabis, statistik och lagar respektive råd och stöd. Frågorna är utvalda ur de knappt 2000 frågor som Drugsmart-redaktionen besvarat 2009-2011. Utöver frågor och svar rymmer publikationen fakta om ungas konsumtionsutveckling, riskuppfattning, användning av media och förtroende för olika typer av källor. Ungas frågor om alkohol och droger riktar sig till professionella som arbetar med och ställs inför att diskutera ANDT-frågor med unga. Tyvärr finns inte publikationen för nedladdning.
Alkohol Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen

Läkemedel i missbruksmiljöer 2012

Situationen enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2011

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Clara Henriksson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Hazardous drinking among restaurant workers

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till abstrakt på tidskriftens webbplats
Författare: Daniel Müller, Erica Sundin, Håkan Leifman, Thor Norström
Alkohol Vuxna 
Läs publikationen

Design of a Web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for a randomized controlled trial

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. LÄNK TILL ABSTRAKT PÅ TIDSKRIFTENS WEBBPLATS
Författare: Helena Hansson, Håkan Leifman, Nicklas Kartengren, Tobias H Elgán, Ulla Zetterlind
Alkohol Prevention Unga Vuxna 
Läs publikationen