Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka vilket forskningsstöd som finns idag för den typen av insatser. Rapporten kommer att fungera som underlag för hur en försöksverksamhet med internetbaserade stödgrupper kan utformas och även för hur CAN utvecklar sina internettjänster framöver.

Senast reviderad: 2012-04-06

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-232-7

URN

urn:nb:se:can-2012-3