Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Drogutvecklingen i Sverige 2007

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Erik Fender, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Mönstrandes drogvanor 2006

År 2006 var det 36:e och sista året för undersökningen av mönstrandes drogvanor. På grund av försämrad representativitet läggs nu undersökningen ned. Sista rapporten finner ni här.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2006

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2 samt vartannat år även i åk 6.
Författare: Linnea Rask, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2006

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika från poliser runt om i Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d v s för små doser/förpackningar som gäller i deras arbetsområde.
Författare: Erik Fender, Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen