Av de resterande 234 lokala samordnarna svarade 209 för kommuner och 25 för stadsdelar vilken innebar att 72 procent av Sveriges 290 kommuner och 51 procent av Stockholms, Göteborgs och Malmös 49 stadsdelar fanns representerade i det register CAN erhöll av MOB.

Senast reviderad: 2007-02-05

Författare

ISBN

978-91-7278-003-3