Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Drogutvecklingen i Sverige – Rapport 2002

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Mönstrandes drogvanor 2001

I samband med de teoretiska proven vid mönstringstillfället besvarar de mönstrande ett kortfattat frågeformulär om sina drogvanor. Detta sker anonymt och efter avslutat ifyllande lägger respondenten själv sin blankett i en uppsamlingslåda. Rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor har genomförts sedan 1970 och hittills har knappt 1,3 miljoner personer deltagit.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Mönstrandes drogvanor 2000

I samband med de teoretiska proven vid mönstringstillfället besvarar de mönstrande ett kortfattat frågeformulär om sina drogvanor. Detta sker anonymt och efter avslutat ifyllande lägger respondenten själv sin blankett i en uppsamlingslåda. Rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor har genomförts sedan 1970 och hittills har knappt 1,3 miljoner personer deltagit.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige – Rapport 2001

Under en lång rad av år producerades årliga rapporter om drogutvecklingen i Sverige av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. När Folkhälsoinstitutet startade sin verksamhet 1992 övergick ansvaret för att följa drogutvecklingen och göra samlade årliga bedömningar av drogsituationen från CAN till institutet. I detta arbete har institutet samarbetat med CAN och den årliga rapporten har därför getts ut gemensamt.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Heroindömda 17-29-åringar 1996

MAX-projektet, delrapport 4 Undersökningen syftar till att ge en bild av levnadsförhållandena och livssituationen för personer dömda för narkotikabrott rörande heroin under år 1996. Skälet till att välja domar där heroin ingick ska ses mot bakgrund av dels den tidigare europeiska utvecklingen, dels det ökande antalet avkunnade sådana domar där relativt unga personer varit inblandade (Folkhälsoinstitutet och CAN, 2000).
Författare: Börje Olsson
Narkotika
Läs publikationen

Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998

Socialdepartementet tog under 1997 initiativ till en ny kartläggning av det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige. Sådana kartläggningar har genomförts vid två tidigare tillfällen, 1979 och 1992. Uppdraget, som också inkluderade ett antal delstudier som på olika sätt avsåg att belysa utvecklingen av narkotikamissbruket i sociala marginalgrupper, gavs till Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). De olika undersökningarna genomförs inom ramen för det s k MAX-projektet.
Författare: Börje Olsson, Siv Byqvist
Narkotika
Läs publikationen