Bakgrunden till de olika studierna är att de nedåtgående eller stabila trenderna rörande narkotikamissbruk under 1980-talet brutits. Undersökningarna av experimentellt bruk visar att andelen med sådan erfarenhet bland elever i årskurs 9 mer än fördubblats och bland mönstrande tredubblats under 1990-talet. Avseende nyrekrytering till tungt missbruk pekar de flesta indikatorer på att situationen också har försämrats. Data från polis och tull visar t ex en stor och ökande tillgång på narkotika. Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat påtagligt under senare år (CAN och Folkhälsoinstitutet, 2000). I MAX-projektets första delrapport redovisas uppgifter om ett tilltagande narkotikamissbruk även bland ungdomar i socialt utsatta grupper. Ofta nämns rökheroin som ett tilltagande problem (Guttormsson, Helling, Olsson, 1999).

Senast reviderad: 2019-12-19

Författare