Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Läkemedel i missbruksmiljöer 2012

Situationen enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2011

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Clara Henriksson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen