Bladelius är riksdagsledamot sedan 2014 och ledamot i socialutskottet. Hon är bosatt utanför Helsingborg och har varit politiskt aktiv sedan 2003.

Enligt stadgarna utser regeringen CANs ordförande samt dennes ersättare.

Regeringens beslut
Regeringen förordnar riksdagsledamoten Yasmine Bladelius att under tiden från och med den 16 maj 2019 till och med den 31 december 2022 vara ledamot och tillika ordförande i styrelsen för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Som ersättare för Yasmine Bladelius förordnar regeringen under samma tid f.d. riksdagsledamoten Anders Andersson.

Foto: riksdagen.se

Senast reviderad: 2019-05-22