Riksförbundet Kontraktsmetoden samlar skolor och andra organisationer som arbetar tidigt ANDT-förebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med unga.

– För Kontraktsmetoden betyder medlemskapet hos CAN otroligt mycket. Vi tror starkt på vår metod som bygger på kontraktsskrivning i syfte att förebygga droganvändning bland barn och unga och genom CAN får vi det viktiga kunskapsstöd som vi behöver i vårt arbete. CAN:s forskning inom ANDTS -området ger oss möjlighet att ständigt hålla oss uppdaterade för att kunna sprida viktig och aktuell kunskap vidare till våra ungdomar och skolor som skriver kontrakt för drogfrihet. Den stora kompetens som CAN har är betydelsefull för vårt arbete, säger Elisabeth Jacobsson, ordförande för Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Spelberoendes Riksförbund sprider bland annat information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser.

– Spelberoendes Riksförbund anser att en stor del av arbetet med att förebygga och avhjälpa spelberoende ligger i att insamla och sprida kunskap. CAN, med sina medlemsorganisationer, har under många år bidragit till kunskapsdelning när det gäller exempelvis alkohol och andra droger, men har fram tills nu inte haft någon medlemsorganisation inom området spelberoende. Vi på Spelberoendes Riksförbund är övertygade om att kombinationen av CAN:s väletablerade nätverk och vår expertis inom området kommer att göra stor skillnad för många spelare och anhöriga framöver, säger Daniel Harre, förbundsordförande för Spelberoendes Riksförbund.

CAN har sedan tidigare 49 medlemsorganisationer som samlas i CAN:s styrande organ som är årsmötet. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

– Vi på CAN hälsar Riksförbundet Kontraktsmetoden och Spelberoendes Riksförbund varmt välkomna som medlemsorganisationer och ser fram emot givande samarbete, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

Senast reviderad: 2021-09-14

Frågor besvaras av