Den lägre alkoholkonsumtionen under de senaste tio åren förklaras framförallt av en minskad konsumtion från oregistrerade källor, framförallt resandeinförsel och köp av smugglade alkoholdrycker. Den svenska kronan har försvagats ytterligare i förhållande till euron, vilket med all säkerhet bidragit till denna minskning. Under 2019 ökade dock resandeinförseln något.

Systembolagets försäljning och försäljningen på restauranger har däremot legat på stabila nivåer under de senaste tio åren.

Senast reviderad: 2020-03-13

Frågor besvaras av