Startar 24 januari, 2023, kl 10:00
Pågår till 24 januari, 2023, kl 12:00
Plats Tullverket i Göteborg

Steg 5 – Studiebesök hos Tullverket (fysiskt i Göteborg)

Under studiebesöket får vi en inblick i tullens verksamhet från underrättelse till kontroll och deras tullkriminalverksamhet, vilket också innefattar smuggling på olika sätt.

Målgrupp:
Du som har ett intresse för förebyggande verksamhet inom alkohol och droger.

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Personer som deltar på hela utbildningsserien har förtur till steg 5 på Tullverket.
Länkar till föreläsningarna skickas ut några dagar innan respektive steg.

Frågor besvaras av:

Ellen Garnwall, 0706-59 26 08

Kurstillfällen & studiebesök:
8/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #1 – Bas
23/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #2 – Fördjupning: Cannabis
5/12 kl. 09:00 – 11:00: Steg #3 – Nytt preparat: Skolvaneundersökning, Vitt snus och E-cigaretter
5/12 kl. 13:00 – 14:00: Steg #4 – Nya preparat: Lustgas
24/1 kl. 10:00 – 12:00: Steg #5 – Studiebesök hos Tullverket (fysiskt i Göteborg)

Senast reviderad: 2022-10-18