Startar 8 november, 2022, kl 09:00
Pågår till 8 november, 2022, kl 11:00
Plats Digitalt

Steg 1 – Bas

I denna baskurs kommer du får lära dig om olika kategorier av droger. Hur de framställs, hur de brukas, hur kropp och knopp påverkas samt vilka konsekvenser som kan uppstå både på kort och på lång sikt. Kursen tar behandlar också varför personer väljer att ta vissa droger och vilken effekt vill de uppnå med olika droger.

Medverkande:
Rickard Larsson, Mini Maria Hisingen, Göteborg

Målgrupp:
Du som har ett intresse för förebyggande verksamhet inom alkohol och droger.

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Personer som deltar på hela utbildningsserien har förtur till steg 5 på Tullverket.
Länkar till föreläsningarna skickas ut några dagar innan respektive steg.

Frågor besvaras av:

Ellen Garnwall, 0706-59 26 08

Kurstillfällen & studiebesök:
8/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #1 – Bas
23/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #2 – Fördjupning: Cannabis
5/12 kl. 09:00 – 11:00: Steg #3 – Nytt preparat: Skolvaneundersökning, Vitt snus och E-cigaretter
5/12 kl. 13:00 – 14:00: Steg #4 – Nya preparat: Lustgas
24/1 kl. 10:00 – 12:00: Steg #5 – Studiebesök hos Tullverket (fysiskt i Göteborg)

Senast reviderad: 2022-10-18