Startar 5 december, 2022, kl 09:00
Pågår till 5 december, 2022, kl 11:00
Plats Digitalt

Steg 3 – Nya preparat: Skolvaneundersökning, Vitt snus och E-cigaretter

Detta steg fokuserar på nya preparat och tar sin utgångspunkt i den drogvaneundersökning som genomförts i Västra Götaland, i samverkan mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vi får en bild av hur våra unga mår och vilka droger som används. Vi fördjupar oss också i vitt snus och e-cigaretter som båda ökar i användningen bland unga.

Medverkande:
Marlene Nilsson, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen.
Maria Martini, Utvecklingsledare – ANDTS-förebyggande, Göteborgs stad.

Målgrupp:
Du som har ett intresse för förebyggande verksamhet inom alkohol och droger.

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Personer som deltar på hela utbildningsserien har förtur till steg 5 på Tullverket.
Länkar till föreläsningarna skickas ut några dagar innan respektive steg.

Frågor besvaras av:

Ellen Garnwall, 0706-59 26 08

Kurstillfällen & studiebesök:
8/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #1 – Bas
23/11 kl. 09:00 – 11:00: Steg #2 – Fördjupning: Cannabis
5/12 kl. 09:00 – 11:00: Steg #3 – Nytt preparat: Skolvaneundersökning, Vitt snus och E-cigaretter
5/12 kl. 13:00 – 14:00: Steg #4 – Nya preparat: Lustgas
24/1 kl. 10:00 – 12:00: Steg #5 – Studiebesök hos Tullverket (fysiskt i Göteborg)

Senast reviderad: 2022-10-18