Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018

Rapporten visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i befolkningen under 2000-talet. Konsumtionsmönster med avseende på kön respektive ålder framgår, liksom hur stora mängder som dricks och hur detta fördelas på olika dryckestyper. Även hur konsumtionen varierar under årets månader och veckans dagar redovisas i rapporten.

Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

Av resultaten framgår bland annat

  • Att närmare 4 av 5 i den vuxna befolkningen dricker under en 30-dagarsperiod.

  • Alkoholkonsumtion är vanligast under fredagar och lördagar. Närmare fyra gånger så många drack exempelvis en lördag jämfört med en måndag under 2018.

  • Likaså varierar konsumtionen under året. Störst är den under sommarmånaderna. Jämfört med november exempelvis dricks det 50 % mer under juli månad.

  • Jämnast konsumtionen sett till såväl månader som veckodagar har personer i den äldsta åldersgruppen (65–84 år).